POLÍTICA DE PRIVACITAT  COOKIES Aquest   lloc   web   no   utilitza   cookies   per      recollir   informació   dels   usuaris,   ni   registra   les   direccions   IP   d’accès.   Únicament   es   fan   servir   cookies   pròpies,      de   sesió,   amb   finalitat tècnica (aquelles que permeten a l’usuari la navegació pel lloc web i l’utilizació de les diferents opcions i serveis que en la mateixa existeixen). Aquest   portal   conté   enllaços   a   llocs   web   de   tercers,   on   les   polítiques   de   privacitat   son   alienes   a   la   de   RELICATESSEN.   Al   accedir   a   tals   llocs   web   podeu   decidir   si   accepteu   llurs polítiques   de   privacitat   i   de   cookies. Amb   caràcter   general,   si   navegueu   per   internet   podeu   acceptar   o   rebutjar   les   cookies   de   tercers   des   de   les   opcions   de   configuració   del      vostre navegador. PROTECCIÓ DE DADES D’acord   amb   la   llei   orgànica   15/1999,   de   13   de   desembre,   de   protecció   de   dades   de   caràcter   personal,   s’informa   a   l’usuari   que,   mitjançant   aquest   lloc   web   no   es   recullen   dades   de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni es cedeixen a tercers. Amb   la   finalitat   de   oferir-vos   el   millor   servei   i   amb   l’objecte   de   facilitar   l’ús,   es   poden   analitzar   les   pàgines   visitades,   el   nombre   de   visites,   així   com   la   activitat   dels   visitants   ila freqüencia d’utilització. A aquests efectes, RELICATESSEN pot fer servir l’informació estadística resultant. VIDEOVIGILANCIA. Les   imatges   grabades   per   les   càmeres   de   videovigilancia   als   establiments   físics   de   RELICATESSEN,   d’acord   amb   la   normativa,   s’esborren,   de   forma   genèrica,   transcurregut   un   mes des de la data de grabació. No obstant, podeu exercir els vostres drets, segons es detalla a l’apartat següent. El fitxer ha estat degudament inscrit al Registre General de la A.E.P.D. amb el número: 2173532076    DRETS ARCO Els   afectats   podeu   exercitar   els   vostres   drets   de   accés,   rectificació,   cancelació   i   oposició   mitjançant   un   escrit   dirigit   a   info@relicatessen.com    indicant   nom   i   cognoms   de   la   persona afectada,   data   i   hora   de   grabació,   drets   al   que   voleu   acollir-vos   i   la   dada   específica   que   origina   la   sol·licitud.   Serà   imprescindible   adjuntar   fotocòpia   del   DNI/NIF/PASSAPORT/TR. així   com   una   imatge   de   la   persona   afectada.   RELICATESSEN   informa   que   pot   resultar   materialment   impossible   satisfer   els   drets ARCO,   en   cas   que   falti   alguna   dada   o   requisit,   o   que les imatges en cuestió ja hagin estat automáticament eliminades.  
 Relicatessen 2018
Inici Inici